Scherphof voor bedrijven

Bedrijven kunnen op verschillende gebieden risico’s lopen waardoor de bedrijfscontinuïteit gevaar loopt. Doordat geen enkel bedrijf het zelfde is gaan wij samen met u na welke risico’s uw bedrijf loopt en hoe deze risico’s het beste te kunnen verkleinen, uit te sluiten en eventueel over te dragen of te verzekeren.

De bedrijfsonderdelen waarin u risico kunt lopen zijn onder anderen:
- Organisatie / strategie
- DGA / directie, medewerkers personeelsbeleid
- Juridische- financiële zaken, automatisering
- Inkoop / import, verkoop / export
- Productie, (intern) transport en opslag
- Inventaris, machines en elektronica, onroerende zaken / gebouwen en faciliteitenbeheer
- Materieel en wagenpark

We komen graag bij u langs om uw situatie, wensen en doelen met u door te nemen. Op basis hiervan stellen we u een advies op maat voor u samen.

Risicobeheer, bredere kijk dan alleen verzekeringen
De insteek van risicomanagement is breder dan alleen het in kaart brengen van verzekerbare risico’s en het verzorgen van adequate verzekeringsoplossingen. Een verzekering dekt immers de verzekerde schade achteraf (en zorgt voor een belangrijke financiële compensatie), maar verkleint op geen enkele wijze de kans op het zich voordoen van risico’s. Hiertoe moet een gezonde en werkbare mix worden gevonden tussen verzekeringen (die de omvang van de financiële schade beperken) en het treffen van preventieve maatregelen (die de kans op risico’s verkleinen).

Naast technische maatregelen, zoals beveiliging en bescherming van de productiemiddelen en het pand van de klant, gaat het hierbij ook om organisatorische zaken en om menselijk gedrag. Duidelijke procedures, aandacht voor risicobewustwording en het betrekken van medewerkers bij de risicobeheersing, zijn onderdeel van de totale risicomanagementaanpak.

De aandachtsgebieden die binnen risicomanagement aan bod kunnen komen, zijn heel divers. Risico-inventarisaties zijn dan ook nooit helemaal volledig, maar geven wel een goed beeld van de actuele stand van zaken m.b.t. in de branche min of meer bekende risico’s.

In de praktijk blijkt bovendien dat bedrijven die al meer voorbereid zijn en anticiperen op reeds bekende risicosituaties (maar ook bij totaal onverwachte gebeurtenissen en geheel nieuwe risico’s) beter reageren, meer flexibel zijn en daardoor eerder de totale schadelast als gevolg van deze risico’s weten te beperken.

Verzuimmanagement
Als ondernemer wilt u medewerkers die positief zijn ingesteld en het niet makkelijk laten afweten. Dat vraagt om een gezond beleid waarin motivatie wordt gestimuleerd en verzuim wordt aangepakt.

Wij adviseren u zorgvuldig op het gebied van verzuimverzekeringen. Als werkgever bent u verplicht het loon van een zieke werknemer door te betalen: veelal het eerste jaar 100%, het tweede jaar maximaal 70% van het salaris. Met een verzuimverzekering kunt u zich hier tegen indekken.